PREDMET: Peša - presuda, 8.4.2010., zahtjev br. 40523/08 - članak 3., članak 5. stavci 3. i 4., članak 6. stavci 1., 2. i 3. točke b) i c), članak 14.

Presuda / odluka: Osnovanost i uvjeti pritvaranja:
- povreda članka 5. stavka 3. (pravo na slobodu i sigurnost - opravdanost pritvaranja prije suđenja)
- prigovor preuranjen u odnosu na članak 3. (zabrana mučenja - uvjeti u zatvoru)
Ustavni sud - zakonitost pritvaranja:
- povreda članka 5. stavka 4. (odlučivanje o zakonitosti pritvaranja)
Vrhovni sud - zakonitost pritvaranja:
- nema povrede članka 5. stavka 4. (odlučivanje o zakonitosti pritvaranja)
Kazneni postupak:
- povreda članka 6. stavka 2. (pretpostavka nedužnosti)
- nije iscrpljeno domaće pravno sredstvo u odnosu na članak 6. stavke 1. i 3. točke b) i c) (pravo na pošteno suđenje - nepristranost suda/suca, pravo na odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane, pravo na branitelja po vlastitom izboru)
Ostalo:
- prigovor očito neosnovan u odnosu na članak 14. (zabrana diskriminacije)

Predmet postupka pred domaćim tijelima:Pritvor - opravdanost pritvaranja prije suđenja i uvjeti u zatvoruPEŠA, presuda.pdf PEŠA, presuda.doc

Prijevodi izvornih tekstova presuda i odluka na hrvatski jezik preuzeti su sa službenih internetskih stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (www.mprh.hr), odnosno Vlade Republike Hrvatske (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
Ustavni sud Republike Hrvatske nije odgovoran za točnost sadržaja prijevoda izvornih tekstova presuda i odluka ESLJP-a.